Norsktrening

Språkkunnskaper er viktig for at du skal bli inkludert i fellesskapet i et nytt land.
Frivilligsentralen er med på å skape møteplasser hvor du kan treffe nye mennesker, samtalepartnere og venner som vil hjelpe deg med 

- å få mer språktrening
- treffe nye mennesker
- å bli bedre kjent med lokalsamfunnet
- få ny kunnskap
- skape et nettverk

Gratis webinar om norsktrening

Over hele landet tilbyr frivilligsentraler, alene eller i samarbeid med folkebibliotek eller andre frivillige organisasjoner, ulike norsktreningstilbud for personer med innvandrerbakgrunn. Sammen med IMDI, HKDir, Røde Kors, KIA og Sanitetskvinnene vil Norges Frivilligsentraler gjennomføre fire gratis webinarer om norsktrening. Klikk på bildene under for mer informasjon og video om innhold i disse kursene.

Tips og ressurser for norsktrenere finnes på nettsiden Norsktrening
 https://www.kompetansenorge.no/norsk-og-samfunnskunnskap/norsktrening/ 

Når man lærer et nytt språk er det viktig å delta i samtaler for å utvikle muntlige språkferdigheter. Fokuset bør være på kommunikasjon og forståelse, ikke på å snakke korrekt. Viktige oppgaver for norsktreneren er derfor å lede samtaler, ikke snakke for mye selv, stille spørsmål og bidra til en trygg og god stemning slik at alle har lyst til å delta. Det er fint å ta i bruk flere språk for å lette forståelsen.

Les mer

Deltakernes norskferdigheter og behov påvirker samtalen. Nybegynnere trenger å bygge opp et grunnleggende ordforråd for å kunne kommunisere i hverdagen og mestre sitt nye liv i Norge. Mer erfarne språkbrukere trenger å utvide ordforrådet for å kunne forstå og uttrykke seg på alle livets områder om stadig mer avanserte emner.

Les mer

Det finnes tause normer for hvordan vi uttrykker oss i ulike situasjoner som varierer fra samfunn til samfunn. I Norge går vi ofte rett på sak, mens man innleder med lengre høflighetsfraser andre steder. Ting vi sier hjemme passer det kanskje ikke å si på et offentlig kontor eller foreldremøte. Vi ser på hvordan vi formulerer oss ulikt i ulike situasjoner gjennom rollespill og eksempler. Webinar kommer 20. september

Les mer

Øvelser, leker og spill gjør det lettere og morsommere å lære et nytt språk. Det er fint å gi øvelser i par og i gruppe hvor det er nødvendig å snakke sammen for å løse oppgaven. Det kan være bra å bruke konkrete gjenstander, bilder og korte filmsnutter for å skape forståelse, variasjon og dynamikk. Det er gøy med spill og konkurranser når voksne skal lære et nytt språk. Webinar kommer 9. november

Les mer

Frivilligsentraler med norsktrening i nærheten av deg

Her er kart med alle sentraler som tilbyr norsktrening. Du kan zoome i kartet eller skrive et sted i feltet under og trykke "Søk".

Tilbud om norsktrening/språkkafé e.l

Åpen kafé for alle som snakker litt norsk og ønsker å bli enda bedre. Språkkaféen er et samarbeid mellom Ringerike Bibliotek og Ringerike Frivilligsentral og holder til på Ringerike Bibliotek tirsdager kl. 12.00-13.30 og torsdager kl. 17.00-18.30.

Les mer

Snakk norsk over eget håndarbeid

Les mer

I Språkkafeen snakkar, preikar og drøsar vi på norsk. Spel, leik og moro høyre med!

Les mer

Norsktrening for deg som allerede snakker norsk, men som vil trene på uttale og grammatikk, og øke ordforrådet ditt.

Les mer

Onsdager i skoleåret kl.12.30 til 14 på Tysvær opplæringssenter. Velkommen, her spiller vi enkle brettspill, av og til spiser vi et måltid sammen og alltid har vi den gode samtalen ❤

Les mer

Språkkafeen på Hundvåg er annenhver onsdag, kl. 17.00 - 18.30.

Les mer

Hver torsdag møtes vi til språkkafé på Ila Brainnstasjon i Ila.

Les mer

Vi har ikke leksehjelp nå, men det kan bli aktuelt fra høsten 2022.

Les mer

Annen informasjon og tilbud om gratis norsktrening

IMDi gjennomfører høsten 2021 en kampanje for å rekruttere flere deltakere til gratis norsktreningstilbud hos ulike organisasjoner, lag og foreninger. 

Norsktrening i Røde Kors er en møteplass hvor man øver på muntlig norsk. Gode språkferdigheter er en forutsetning for deltakelse og tilhørighet i samfunnet.

Les mer

Språkvenn er et tilbud til minoritetskvinner i alle aldre bosatt i Norge. Dette kan være flyktninger, arbeidsinnvandrere eller andre med minoritetsbakgrunn.

Les mer

Språkkafé i KIA er lagt opp til å være en uformell sosial møteplass, hvor en får praktisert norsk, ofte i kombinasjon med et godt måltid mat.

Les mer

Over hele landet tilbyr frivillige organisasjoner, alene eller i samarbeid med folkebibliotek og frivillighetssentraler, ulike norsktreningstilbud for personer med innvandrerbakgrunn.

Les mer

1. juli ble Kompetanse Norge en del av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. På nettsiden deres finner du informasjon, råd og ressurser som er nyttige for deg som driver med norsktrening i frivilligheten.

Les mer

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (2. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler