Norsktrening

Språkkunnskaper er viktig for at du skal bli inkludert i fellesskapet i et nytt land.
Frivilligsentralen er med på å skape møteplasser hvor du kan treffe nye mennesker, samtalepartnere og venner som vil hjelpe deg med 

- å få mer språktrening
- treffe nye mennesker
- å bli bedre kjent med lokalsamfunnet
- få ny kunnskap
- skape et nettverk

Frivilligsentraler med norsktrening i nærheten av deg

Her er kart med alle sentraler som tilbyr norsktrening. Du kan zoome i kartet eller skrive et sted i feltet under og trykke "Søk".

Tilbud om norsktrening/språkkafé e.l

Hver torsdag møtes vi til språkkafé på Ila Brainnstasjon i Ila.

Les mer

Annankvar torsdag er det internasjonal kafe i 4. etasje på Rødekorsbygget - Langebruvegen 28, Førde. Dette er ein stad der du møter hyggelige mennesker frå ulike delar av verda.

Les mer

Lærer du norsk og vil snakke norsk med andre? Da ønsker vi deg velkommen til språkkafé på biblioteket annenhver torsdag fra kl. 17:30 til 18:30! Vi starter opp torsdag 2. september 2021

Les mer

Bli bedre i norsk samtidig som du blir kjent med andre i nærmiljøet.

Les mer

Mandager kl 12-14 på Ellingsrudåsen frivilligsentral

Les mer

Språkkafé. Sosialt samvær med språktrening. Vi har språkøvelser, prat og servering.

Les mer

Velkommen til språkkafè i frivilligsentralens lokaler.

Les mer

Annen informasjon og tilbud om gratis norsktrening

IMDi gjennomfører høsten 2021 en kampanje for å rekruttere flere deltakere til gratis norsktreningstilbud hos ulike organisasjoner, lag og foreninger. 

Norsktrening i Røde Kors er en møteplass hvor man øver på muntlig norsk. Gode språkferdigheter er en forutsetning for deltakelse og tilhørighet i samfunnet.

Les mer

Språkvenn er et tilbud til minoritetskvinner i alle aldre bosatt i Norge. Dette kan være flyktninger, arbeidsinnvandrere eller andre med minoritetsbakgrunn.

Les mer

Språkkafé i KIA er lagt opp til å være en uformell sosial møteplass, hvor en får praktisert norsk, ofte i kombinasjon med et godt måltid mat.

Les mer

IMDi vil i september starte en informasjonskampanje for å rekruttere deltakere til gratis norsktrening i regi av frivillige organisasjoner.

Les mer

1. juli ble Kompetanse Norge en del av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. På nettsiden deres finner du informasjon, råd og ressurser som er nyttige for deg som driver med norsktrening i frivilligheten.

Les mer

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (2. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler