Webinar 4: Språklæring med øvelser og spill

Øvelser, leker og spill gjør det lettere og morsommere å lære et nytt språk. Det er fint å gi øvelser i par og i gruppe hvor det er nødvendig å snakke sammen for å løse oppgaven. Det kan være bra å bruke konkrete gjenstander, bilder og korte filmsnutter for å skape forståelse, variasjon og dynamikk. Det er gøy med spill og konkurranser når voksne skal lære et nytt språk. Webinar kommer 9. november

Tips og ressurser for norsktrenere finnes på nettsiden Norsktrening
 https://www.kompetansenorge.no/norsk-og-samfunnskunnskap/norsktrening/ 

Flere aktiviteter

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (2. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler