Språkvenn hos Norske Kvinners Sanitetsforening

Språkvenn er et tilbud til minoritetskvinner i alle aldre bosatt i Norge. Dette kan være flyktninger, arbeidsinnvandrere eller andre med minoritetsbakgrunn.

Hovedmålet med Språkvenn er å bedre integreringen av minoritetskvinner og å gjøre sanitetskvinnene og lokalmiljøene våre mer inkluderende. 

På nettsiden deres finner du blant annet en video om språkvenn og andre integreringsaktiviteter, håndbok og veiledere.

Link til Språkvenn

Flere aktiviteter

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (2. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler